Guldfisk

Husdjur
Guldfisk

Guldfiskar och fakta om guldfisken

Guldfisken tillhör familjen Cyprinidae som är en karpfamilj med ursprung från södra Kina. Guldfisken är en stimfisk som kan leva i både akvarium och i trädgårdsdammar. Guldfiskens normallängd vid 5-6 år är c:a 20-25 cm. Under gynnsamma förhållanden kan en guldfisk bli över 30 cm!

Guldfiskar är underskattade, de är lugna, trevliga och de blir tama och orädda med åren. Guldfisken är tålig och lätt att få leka i en damm. Lämplig storlek på en damm är 3-5000 liter eller större. I ett akvarium rekommenderas 300 liter. Guldfiskar äter gärna växter i dammen och akvarier. Guldfisk växer fort och förorenar mycket så den behöver en bra filtrering av vattnet. I akvarieaffärer finns det särskilt foder just för dammfiskar.

Vilda guldfiskar har olivgrön rygg, brons- eller silverfärgade sidor och gulvit buk. Odlad är guldfisken helt silverfärgad eller har guldglänsande kropp med rödgula fenor och saknar skäggtömmar. Hanen är slankare än honan som är tjockare. Analpartiet hos hanen är konkavt och hos honan konvext. Vid lektiden har hanen “lekutslag” på kroppsidor och huvud. Lugn, fredlig, livskraftig, tålig kallvattensfisk. Guldfiskar bökar gärna i botten på dammen eller i akvariet.