Månad: oktober 2018

Tänk på detta innan du köper husdjur

Husdjur
Husdjur

För många är det ett självklart inslag i familjen att ha ett husdjur, för andra kan det stanna vid en tanke/dröm och för en tredje kategori så är det inte ens under övervägande. Husdjur är högst individuellt både för individen och för konstellationen i familjen.

Husdjur i familjen

Att växa upp med olika djur kan vara många barns dröm, således även föräldrars dröm att kunna ge till sina barn som önskar detta. För de som är vana att växa upp med djur är inte ovanligt sedan att ha djur med sig genom hela livet.

Vilket husdjur som finns i familjen kan variera mycket, det finns mer än bara hund och katt som tillhör de vanligaste sällskapsdjuren i Sverige. Andra vanliga djur är kaniner, fiskar och hamstrar. För de som tycker om mer exotiska djur är snokar och sköldpaddor inte ovanliga att ha i hemmet.

Innan ett husdjur köps in

Om erfarenhet av ett husdjur inte finns innan så kan det vara en tanke att tro att det är lätt att ta hand om ett djur. Det viktiga att ha i åtanke är att det är olika krävande beroende på vilket djur det är. Det tar mycket tid och ett djur behöver närhet och kärlek precis som människor. Finns detta inom familjen så kommer ett husdjur också ge så mycket tillbaka.

Tänk igenom ett köp innan mycket noggrant. Finns det djur i närheten så kan en idé vara att låna hem djuret för att prova hur det är att ta hand om detta. Kunskap och fakta innan om det aktuella djuret är bra att ta tid för innan, detta för att förstå djuret och veta vad just detta behöver.

Behöver djuret en viss rutin och tillgänglighet vid vissa tidpunkter så säkerställ redan innan att det är möjligt att tillgodose detta. Det rekommenderas inte att djur är ensamma i början, vilket är bra att ta med sig i planeringen.

Vad ett djur kan kosta

Ett djur kommer sällan gratis och det är heller inte kostnadsfritt att ha djuret i hemmet. Det behövs tillbehör, mat och försäkringar. Vid veterinärvård och uppsökande av djursjukhus så kan oväntade kostnader uppstå. Ett djur kan behöva vård precis som människor, finns ej pengar till akut vård så kan det vara bra att ta något av de nya smslån som finns, detta sedan för snabb återbetalning när ny inkomst har kommit en tillhanda.

Inköpet av djuret och dess tillbehör är den största utgiften, efter detta kommer mindre löpande kostnader så som mat, försäkring och vaccin. Det finns uppskattningar av kostnader för husdjur på internet, så det är bra att göra en kalkyl och budget innan för att se över så att det är möjligt i ens hushåll.

När djuret är på plats i hemmet

När djuret är på plats i familjen är det tid och kärlek som behövs till en början. Att se till att djuret kommer tillrätta och känner sig som hemma. När rutiner har satt sig så brukar sedan ett husdjur ha möjlighet att vara mer och mer hemma själv, detta underlättar naturligtvis i vardagen för flertalet människor. Därför är det värt att investera mycket tid i början för långvarig trygghets skull.